Skivebom fra Lysbakken

Publisert 

Å be mødre amme kortere er det dårligste likestillingsforslaget vi har hørt på lenge. Å sette en grunnleggende folkehelsesak opp mot likestilling tjener selvsagt ikke likestillingen, og er helt unødvendig.

Skivebom fra Lysbakken

Lysbakken har sterke meninger om likestilling. Det er bra! Men han vil ikke foreslå reell tredeling av foreldrepermisjonen, noe som faktisk hadde bidratt til mer likestilling og bedre likelønn. Da blir det skivebom å be mødrene amme kortere for å oppnå samme effekt. Dessuten er det selvsagt en skivebom i seg selv å gå mot entydige anbefalinger fra norske og intenasjonale helsemyndigheter. 

Det største bidraget til manglende likestilling og lønnsforskjeller mellom menn og kvinner  henger sammen med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Menn jobber i privat sektor mens kvinner jobber i  offentlig sektor. Offentlig sektor verdsetter kompetanse dårligere enn hva privat sektor gjør. Offentlig sektor, og staten spesielt, har en sentralisert lønnsdannelse og mangler virkemidlene for å se likelønnsutfordringene lokalt. Hvis meningen var å få likestillingsspørsmål på dagsorden, burde Lysbakken tatt til orde for det vi faktisk vet virker: Reell tredeling av foreldrepermisjonen og større innslag av lokale forhandlinger i offentlig sektor. Kjønnsbetingende lønnsforskjeller blir nemlig ekstra synlige og ekstra nødvendige å gjøre noe med når man må forholde seg til dem i den enkelte virksomhet. Begge disse forslagene har imidlertid Lysbakken avvist, til tross for at blant annet Likelønnskommisjonen har trukket dem frem som virkningsfulle. 

Så Lysbakken: Lytt heller til fagfolk, både når det gjelder likestillings- og folkehelsespørsmål! 

Av Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.