Samtaleguide om graviditets- og småbarnsfasen

Publisert 

Bufdir har laget en samtaleguide for en medarbeidersamtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker knyttet til graviditets- og småbarnsfasen. Guiden er ment å være til inspirasjon og hjelp for arbeidsgivere i alle deler av arbeidslivet.

Samtaleguide om graviditets- og småbarnsfasen

Den kan også deles med medarbeideren i forkant av samtalen. Samtaleguiden legger vekt på hvorfor en bør gjennomføre samtaler med blivende og nybakte foreldre, hvordan slike samtaler kan gjennomføres og hvilke rettigheter og plikter som gjelder. Den tar utgangspunkt i at det finnes ulike typer familier, og ulike behov.

Dette var et tiltak i den nå avsluttede handlingsplanen for likestilling mellom kjønnene, Likestilling 2014. Tiltaket har blitt diskutert med organisasjonene i det tidligere Møteplass for likestilling i arbeidslivet, og et utkast til en samtalegudie ble sendt på høring til dere alle i fjor vår.

Samtaleguiden finnes som ressurs på nettsidene til Bufdir. (Ekstern lenke).