Politikk for likestilling

Publisert 

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012: 15 Politikk for likestilling, innstilling fra Likestillingsutvalget.

Politikk for likestilling

Akademikernes hovedsynspunkter til Likestillingsutvalgets forslag er:

  • Akademikerne støtter innføring av likestillingsstipend i videregående og høyere utdanning.
  • Akademikerne støtter en mer målrettet bruk av kjønnspoeng i høyere utdanning.
  • Akademikerne er positiv til en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet. Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd bør være arena for den politiske forankringen av en slik avtale.
  • Akademikerne støtter forslag om selvstendig rett for fedre til foreldrepenger
  • Akademikerne støtter reell tredeling av foreldrepengeperioden.
  • Akademikerne støtter at det innføres omsorgspenger i 10 dager ved omsorg for nære pårørende

.

 

Les også