Mer deltid er ikke løsningen!

Publisert 

Forsker Astrid Grasdal fra UiB mener høyere sykefravær løses ved at kvinner jobber mer deltid i småbarnsfasen. – Fedre må ta mer ansvar hjemme, er Knut Aarbakkes svar.

 

Mer deltid er ikke løsningen!

Grasdal presenterte sine forskningsfunn på den årlige nasjonale IA-konferansen på Lillestrøm torsdag 3. november. Utgangspunktet er at sykefraværet har økt siden starten på 1990-tallet. Fraværet har økt blant begge kjønn, men økningen er langt sterkere blant kvinner enn blant menn. Gjesdal fant i sitt arbeid at fraværet blant kvinner stiger parallelt med antallet barn. Til Dagens Næringsliv uttalte hun at kvinner synes å være feiltilpasset arbeidsmarkedet ved at de har avtalt en høyere stillingsbrøk enn de klarer å håndtere. – Jeg vil heller si at menn synes å være feiltilpasset hjemmesituasjonen, sier Aarbakke.  

Hør hele intervjuet med Knut Aarbakke på NRK Radio Alltid nyheter sin sending kl 12 3 november.