Likestilling i arbeidslivet

Publisert 

Akademikernes leder Knut Aarbakke møtte fredag 28. februar arbeidsminister Robert Eriksson og likestillingsminister Solveig Horne. Møtet kom i stand etter at Akademikerne sammen med LO, Unio og YS har bedt den nye regjeringen avklare hvordan man vil følge opp arbeidet med likestilling i arbeidslivet.

Likestilling i arbeidslivet
Møte med BLD, Akademikerne, LO, Unio og YS

Aarbakke møtte sammen med LOs leder Gerd Kristiansen, Unios leder Anders Folkestad og YS leder Jorun Berland.

Eriksson og Horne sa seg langt på vei enige over bordet i hvordan det systematiske samarbeidet om likestilling i arbeidslivet bør organiseres.

- Jeg er fornøyd med at de nye statsrådene er tydelige på at de ønsker fortsatt samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Knut Aarbakke. I møtet tok han særlig opp behovet for å gjøre noe med de lange midlertidige tilsettingene i offentlig sektor, disse har betydning for likestilling i akademia og helsesektoren. Videre tok Aarbakke opp behovet for den samme retten til omsorgspenger for næringsdrivende som for arbeidstakere i folketrygdloven.

Les også