Kjønnslikestilling i arbeidslivet

Publisert 

LDO (Likestilling og diskrimineringsombudet) arrangerer en konferanse om kjønnlikestilling i arbeislivet tirsdag 19. mars hvor bl.a. Akademikernes leder Knut Aarbakke skal delta i en paneldebatt.

Kjønnslikestilling i arbeidslivet
Knut Aarbakke