Kjønnslikestilling i arbeidslivet - praksis og politikk

Publisert 

Akademikernes leder Knut Aarbakke skal delta i en debatt om kjønnslikestilling i arbeidslivet.  

Kjønnslikestilling i arbeidslivet - praksis og politikk

Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet som inviterer til konferanse om kjønnslikestilling i arbeidslivet den 19. mars på Litteraturhuset. 

Flera sentrale aktører er samlet til konferansen med tema: 

Hverdagen og arbeidsdagen til menn og kvinner er i endring. Likestillingspolitikken skal endres. Praktiske erfringer fra arbeidsplassene viser at det er mulig å få til mer likestilling, men det er stor uenighet om hvilke politiske grep som er god likestillingspolitikk. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet