Kjønnsdelt arbeidsmarked gir likelønnsproblem

Publisert 

Akademikernes leder Knut Aarbakke møtte i Stortingets høring om regjeringens likelønnsmelding.

Kjønnsdelt arbeidsmarked gir likelønnsproblem

I høringen poengterte Aarbakke at lønnsforskjellene først og fremst holdes ved like som et resultat av at menn og kvinner har ulike stillinger og som en konsekvens av at Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. 

– Kjønnsforskjellene handler om sektortilhørighet i arbeidslivet og forskjeller som svært ofte oppstår i småbarnsfasen. Det er i forhold til dette vi virkelig må sette inn støtet. Skal arbeidsmarkedet bli mindre kjønnsdelt, må kvinner og menn stimuleres til å ta mindre tradisjonelle utdannings- og karrierevalg. I tillegg må mannen ta sin del av ansvaret på hjemmebane. Da må blant annet foreldrepermisjonen tredeles, sa Aarbakke. 

 

Les hele brevet her, lenke.