Frokostseminar om viktig tema

Publisert 

Denne uken inviterte Akademikerne til frokostseminar om diskriminering av gravide og småbarnsforeldre – fokus på kunnskapsarbeidere, med foredrag av Claus Jervell og Iselin Huuse fra LDO.

Frokostseminar om viktig tema
Claus Jervell, LDO. Foto: Akademikerne

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har nettopp fått gjennomført en stor undersøkelse av TNS Gallup om omfanget av diskriminering knyttet til graviditet og foreldrepermisjoner. Undersøkelsen ble presentert på Akademikernes frokostseminar av fagdirektør Claus Jervell og jurist Iselin Huuse fra LDO. Undersøkelsen viser at så mye som 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstakere har opplevd én eller flere former for diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon.

LDO opplever mange henvendelser om ulike former for diskriminering og erfaringene fra dialogen og debatten på frokostseminaret tyder på at det også er mange henvendelser til foreningene om dette. I mange tilfeller er det bransjespesifikke problemstillinger som det er viktig at blir gått dypere inn i og undersøkt for å skape en varig endring.

Huuse tok i sine deler av presentasjonen opp de juridiske perspektivene og snakket om forholdet til EU-lovgivning. Hun tok også frem caser som representerte ulike problemstillinger.

Seminaret var veldig godt besøkt av Akademikernes medlemsforeninger, og ønsket er at likestillingsspørsmål skal være en integrert del av tillitsvalgtarbeidet i foreningene.

Presentasjonen fra LDO kan lastes ned under denne artikkelen, og man kan kontakte Claus Jervell i LDO for mer informasjon.

Fra denne undersøkelsen har man tidligere kunnet lese at så mange som halvparten av norske mødre rapporterer om forskjellsbehandling når de får barn og at midlertidighet gir økt risiko for diskriminering.

Akademikernes leder, Knut Aarbakke har også blogget om det han mener er triste tall som man ikke kan være bekjent av i norsk arbeidsliv.

Les også