Flytt likestillingsansvaret til Arbeidsdepartementet

Publisert 

- Nøkkelen til mer og bedre likestilling mellom kvinner og menn ligger i arbeidslivet. Ansvaret for likestillingspolitikken bør derfor flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Arbeidsdepartementet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Flytt likestillingsansvaret til Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har tatt et initiativ overfor partene i arbeidslivet om å opprette en trepartsavtale for likestilling. Dette er en oppfølging av Skjeie-utvalgets innstilling om likestilling som kom i september. Utvalget konkluderer med at arbeidslivet er nøkkelen i likestillingsarbeidet, og foreslår derfor en likestillingsavtale som er bygd opp etter mal fra IA-avtalen. 

- Jeg er enig med professor Hege Skjeie i arbeidslivets betydning for likestillingen. Nettopp derfor vil ikke saken være tjent med å bli behandlet i et smalt forum under BLD. Likestilling i arbeidslivet må på dagsordenen i sentrale fora som “Regjeringens kontaktutvalg” og i “Arbeids- og pensjonspolitisk råd”.

Aarbakke mener at likestillingspolitikken i dag lider under at ansvaret er for fragmentert, og mener derfor hele likestillingspolitikken bør flyttes til Arbeidsdepartementet. Akademikerne har tidligere i høst foreslått å halvere antallet departementer i Norge, nettopp for å få etablert en mer helhetlig og slagkraftig politikk på de fleste saksområder. 

- Kvinner er nå i klart flertall i høyere utdanning, men trapper ned arbeidsinnsatsen når de får barn, mens menn jobber like mye eller mer. I familier med hjemmeboende barn jobber kvinner 23 timer i uken mot 35 timer for menn. Jo mindre barna er, jo større er forskjellen. Menn jobber også fire ganger så mye overtid. Resultatet av dette er at kvinner tjener dårligere og har dårligere karrieremuligheter, også når barna blir større. Denne likestillingsutfordringen er betydelig, sier Aarbakke. 

Han mener det vil være en klar fordel å gi likestillingsansvaret til Arbeids-departementet som bl.a. har ansvaret for reglene om arbeidstid og håndheving av disse. Arbeidsmiljøloven setter ingen grenser for hvor mye folk i såkalt “særskilt uavhengige stillinger” kan pålegges å jobbe. Det er spesielt problematisk for kvinner. 

-Mangelen på forutsigbar arbeidstid og lange arbeidsdager gjør at kvinner med barn vegrer seg for å gjøre karriere. Det er svært alvorlig. Her må Arbeidsdepartementet ta grep for å endre loven, sier Aarbakke. 

Ukentlig arbeidstid

Kvinner med barn 0 – 15 år

23,4 t

Menn med barn 0 – 15 år

34,8 t

Kvinner med barn 0 – 2 år

16,0 t

Menn med barn 0 – 2 år

33,o t

Kilde: Likelønnskommisjonen

 

For mer informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil 900 69 484