Flytt likestillingen til Arbeidsdepartementet

Publisert 

- Nøkkelen til mer og bedre likestilling mellom kvinner og menn ligger i arbeidslivet. Ansvaret for likestillingspolitikken bør derfor flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Arbeidsdepartementet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Flytt likestillingen til Arbeidsdepartementet

Skjeie-utvalgets innstilling om likestilling var i dag tema i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i den forbindelse tatt initiativ overfor partene om å opprette en trepartsavtale for likestilling etter mal av IA-avtalen. 

- Jeg er enig i professor Hege Skjeies beskrivelse av arbeidslivets betydning for likestillingen. Nettopp derfor vil ikke saken være tjent med å bli behandlet i et smalt forum under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Likestillingsspørsmål må være Arbeidsdepartementets ansvar, sier Aarbakke. 

Kvinner trapper ned på arbeidsinnsatsen når de får barn, mens menn jobber like mye eller mer. Jo mindre barna er, jo større er forskjellen. Resultatet er at kvinner tjener dårligere og har dårligere karrieremuligheter, også når barna blir større. Denne likestillingsutfordringen er betydelig og kan bare løses i arbeidslivet, mener Aarbakke. 

Han mener det vil være en klar fordel å gi likestillingsansvaret til Arbeidsdepartementet som bl.a. har ansvaret for reglene om arbeidstid og håndheving av disse. Arbeidsmiljøloven setter ingen grenser for hvor mye folk i såkalt “særlig uavhengige stillinger” kan pålegges å jobbe. Det er spesielt problematisk for kvinner. 

-Mangelen på forutsigbar arbeidstid og lange arbeidsdager gjør at kvinner med barn vegrer seg for å gjøre karriere. Det er svært alvorlig. Her må Arbeidsdepartementet ta grep for å endre loven, sier Aarbakke. 

Ukentlig arbeidstid

Kvinner
  med barn 0 – 15 år

23,4
  t

Menn
  med barn 0 – 15 år

34,8
  t

Kvinner
  med barn 0 – 2 år

16,0
  t

Menn
  med barn 0 – 2 år

33,o
  t

Kilde: Likelønnskommisjonen 

For mer informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, 900 69 484