Fei for egen dør!

Publisert 

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten har gjort det til et varemerke å gå hardt ut mot deltidsarbeidende kvinner.

Fei for egen dør!

Leserinnlegg av Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, på debattsidene i DN:

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten har gjort det til et varemerke å gå hardt ut mot deltidsarbeidende kvinner. Deltidsarbeid skaper nemlig store problemer for samfunnsøkonomien generelt, og for helsesektoren spesielt. Bratten har tidligere sagt at sykepleiere bør gå mindre på cafe, og heller jobbe. Denne gang hentes til og med pisken frem. Nå skal arbeidsgiverne rett og slett begynne å tilby mindre deltid! 

Vel, med en slik arbeidsgiverpolitikk kan det være at Spekters medlemmer ender opp med rekrutteringsproblemer. For det er nemlig en grunn til at folk velger deltid. Det kan være av hensyn til små barn, til syke foreldre, eller pga en annen utfordring i livet. Eller det kan være at man rett og slett ønsker å jobbe en del, men ikke 100 prosent. Det virker rart å anbefale egne medlemsbedrifter å si nei takk til alle disse. 

Vi mennesker er forskjellige, og vi er i forskjellige livssituasjoner. Jeg tror Spekter trygt kan regne med at de fleste av oss selv er best i stand til å avgjøre hvor mye vi bør jobbe. Jeg tror også Spekter vil stå seg på å ikke skyve ansvaret for helsevesenets fremtid eller norsk økonomi på deltidsarbeidene kvinner. Dette er et ansvar som selvsagt ingen enkeltpersoner er i stand til å ta! 

Spekter bør heller starte med å feie for egen dør. Det første Bratten bør reflektere over er om det er en grunn til at så mange kvinner i nettopp helsevesenet jobber deltid. Kan det for eksempel ha noe med ukurante turnusordninger å gjøre? Eller tunge løft? Eller med generelt stor arbeidsbelastning, i en sektor i utfordrende ressurssituasjon? 

Den neste Bratten bør tenke over er hva Spekter har gjort for å gjøre det mer attraktivt å jobbe fulltid. Har f.eks Spekter skjønt hva som er god arbeidslivspolitikk, og at mange arbeidstakere etterspør mer fleksibilitet, ikke mindre, slik Spekter tar til orde for? 

Og hvor er de gode, kvinnelige rollemodellene? Selv om kvinner er i klart flertall i helsevesenet er det fortsatt forbausende få kvinner i ledende stillinger. Kanskje flere kvinnelige ledere vil føre til flere kvinner i heltidsstillinger også? 

En god start er i alle fall å slutte å bruke media til å æreskjelle medarbeidere som gjør en fantastisk jobb hver dag. Enten det er i heltids- eller deltidsstillinger, om det er kvinner eller menn. Vi trenger dem alle, og det burde sykehusenes egen arbeidsgiverforening være først til å erkjenne.