Ber om møte med regjeringen om likestillingsutfordringer

Publisert 

Akademikerne, LO, Unio og YS ber om et møte med arbeidsministeren og likestillingsministeren om regjeringens likestillingspolitikk. Temaet var også oppe i Stortingets spørretime tidligere denne uken.

Ber om møte med regjeringen om likestillingsutfordringer

Alle arbeidstakerorganisasjonene har skrevet et brev til arbeidsminister Robert Eriksson og barne-, inkluderings- og likestillingsminister Solveig Horne og bedt om et møte for å diskutere likestillingsutfordringer i arbeidslivet og hvordan vi kan samarbeide best mulig for å fremme likestilling.

Den forrige regjeringen og alle hovedorganisasjonene var enige om å ta trepartssamarbeidet mer aktivt i bruk for å fremme likestilling i arbeidslivet.

Rammene for et slikt samarbeid ble beskrevet i Stortingsmeldingen om likestilling som nå er trukket.

Les brevet fra Akademikerne, LO, Unio og YS nedenfor.

Les også