Bakstreversk av Høyre og FrP

Publisert 

Høyre og FrP er bakstreverske når de ikke støtter forslaget om å tredele svangerskapspermisjonen, mener Akademikerne. - Tredeling av permisjonen er et treffsikkert likestillings- og likelønnstiltak, og da blir det bakstreversk å vende ryggen til forslaget, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.

Regjeringens kvinnepanel foreslår å øke permisjonstiden med full lønn til ett år, samt tredele permisjonen slik at mor og far minst må ta en tredel hver. 

Akademikerne, som organiserer de lengst utdannede yrkesgruppene mener tredeling av permisjonen er et viktig tiltak for å bedre likelønnen mellom kvinner og menn. 

- Vi vet at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn akselererer i småbarnsperioden, og mye av det kan forklares med at mor er mye mer hjemme med barna enn det menn er. En større permisjonsandel forbeholdt far vil derfor i seg selv ha likelønnseffekt, fremholder Aarbakke. - Det er dessuten positivt for forholdet mellom far og barn at far tar mer ansvar for barnet tidlig, avslutter han.
 
For nærmere informasjon:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, 900 69 484
Marit Meyer, kommunikasjonssjef i Akademikerne, 979 53 309