Likestilling

Publisert 

Hverdagslivets kunst

Kombinasjonen jobb og småbarnsliv er en kjent utfordring for svært mange foreldre. To av Akademikernes kvinnelige styremedlemmene, Norges Juristforbunds Karianne Løken og Legeforeningens Torunn Janbu, har begge kjent på dilemmaene.  De to har i hvert fall en ting til felles: de har kombinert livet som småbarnsmor med et krevende yrke. Torunn tok sin doktorgrad mens tvillingene hennes var små. Karianne kombinerer livet med to små barn med full jobb som jurist i Tolldirektoratet med vervene som nestleder i Norges Juristforbund, styremedlem i Akademikerne, leder i Tollvesenets juristgruppe – blant annet. For dem som for de fleste blir det et spørsmål om å få hverdagen til å gå opp, på best mulig måte for alle familiemedlemmer. Barna skal ha det bra, men det skal helst mor og far også.