Syk i ferien - nye regler

Publisert 

Det er vedtatt endringer i ferieloven med virkning fra 1. juli. Endringene innebærer blant annet at en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien allerede fra første sykedag kan kreve å få sykedagen(e) utsatt som ny ferie senere.

Syk i ferien - nye regler

Tidligere var det et vilkår at måtte være syk i en uke for å ha rett til dette. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.

Videre er muligheten til å få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon, fjernet. I disse tilfellene skal all ferie som ikke er avviklet istedet overføres til påfølgende ferieår.

Les dette på Arbeids- og sosialdepartementet.