Store utdanningsforskjeller i sykefraværet

Publisert 

Yrkesaktive menn og kvinner med grunnskoleutdanning har tre til fire ganger høyere risiko for høyt sykefraværsnivå sammenliknet med yrkesaktive med mer enn tre års høyskole eller universitetsutdanning. Dette viser en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Store utdanningsforskjeller i sykefraværet
Foto: iStock

Ensidig arbeid, samt tungt fysisk arbeid, arbeid i knestående stilling og løft i ubekvemme stillinger er de mest betydningsfulle faktorene i arbeidsmiljøet som kan forklare deler av utdanningsforskjellene i sykefraværet. Dette skriver STAMI på sine hjemmesider.

Les mer om studien hos STAMI.