Nye regler for oppfølging av sykemeldte

Publisert 

1. juli 2014 trådte endringer i regler om sykefraværsarbeid i kraft. Nye brosjyrer utviklet i samarbeid mellom partene i arbeidslivet er tilgjengelige.

Nye regler for oppfølging av sykemeldte
Foto: iStock

Les mer på hjemmesidene til Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet og NAV.

Nye brosjyrer på bokmål, nynorsk og engelsk finnes under artikkelen.

Les også