Midler til begrensning av ufrivillig deltid

Publisert 

Private og offentlige virksomheter kan nå søke om støtte til forsøk for å begrense utfrivillig deltid.

Midler til begrensning av ufrivillig deltid

Pengene som lyses ut kan blant annet brukes til tiltak innenfor endret organisering av arbeidstid, mer fleksibel bruk av arbeidskraften og endret/utvidet bemanning. Det er også mulig for virksomhetene å søke om midler til utvikling av kompetanse for enkeltpersoner. Stortinget har i alt bevilget 25,77 millioner kroner til forsøk i 2012. Noen av midlene er allerede bundet opp i igangsatte prosjekter.

Les mer på Arbeidsdepartementets nettside, lenke.