Bra arbeidsmarked for nyutdannede

Publisert 

NIFUs kandidatundersøkelse 2011 viser at de e fleste mastergradskandidater kommer raskt i arbeid. 

Bra arbeidsmarked for nyutdannede

Men kandidater med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har generelt et høyere ledighetsnivå enn kandidater uten innvandringsbakgrunn. Forskjellen er tydelig blant mastere i naturvitenskap og teknologi.  

Arbeidsledigheten blant nyutdannede et halvt år etter eksamen var på nær seks prosent, som er om lag det samme som i 2009, viser nye hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2011. 

Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede