Arbeidsinnvandring

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Arbeidsdepartementet om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring.

Akademikerne mener det er viktig å tilrettelegge for rekruttering av spesialistkompetanse det er mangel på i Norge, slik regelverket har som intensjon. Vårt hovedinntrykk er at reglene bidrar til dette. Spesialistbestemmelsen er et viktig bidrag til rask og effektiv rekruttering av høyt kvalifiserte arbeidstakere for norske bedrifter.

Les også