- Antall departementer bør halveres

Publisert 

Dagens departementsstruktur fører til at viktige samfunnsoppgaver faller mellom to stoler, og dermed ikke blir løst så godt som de burde.- Vi trenger en departementsreform. 17 departementer og 19 statsråder er oppskriften på ansvarsfragmentering.  Færre departementer gjør at ansvaret blir mer helhetlig, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Antall departementer bør halveres

- Vi må gå grundig gjennom hvordan vi i fremtiden skal organisere offentlig sektor i Norge. Gjørv-kommisjonens rapport viser dette med all tydelighet når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap, men problemet er like stort på en rekke andre områder. I dag er det alt for mange viktige samfunnsoppgaver som faller mellom to stoler, mener Aarbakke. 

Han tror at antall departementer kan halveres, til omtrent 10, og trekker frem en sammenslåing av Næringsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri-departementet og Landbruksdepartementet som et eksempel. En fusjon av  

Kommunaldepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet er et annet. 

Aarbakke understreker at forslaget ikke kommer for å spare penger eller for å redusere antall ansatte, men for å kunne utvikle bedre og mer helhetlige løsninger på de store samfunnsutfordringene. Større og mer slagkraftige departementer vil også være et mye mer spennende og morsomt sted å jobbe, mener han. 

Forebyggende helse viser problemet

Den nye helseministeren, Jonas Gahr Støre, har sagt at bedre forebygging er den viktigste helseutfordringen i årene som kommer. Det samme har flere tidligere helseministre sagt, uten at de har lykkes. Dette henger sammen med organiseringen. 

Helsedepartementet har først og fremst ansvaret for sykehusene, mens det er Kommunaldepartementet og kommunene som har ansvaret for primærhelsetjenesten. Arbeidsdepartementet har ansvaret for de sykmeldte. Kulturdepartementet har ansvaret for idrettsanleggene, Kunnskapsdepartementet for fysisk aktivitet i skolen, og Samferdselsdepartementet for gang- og sykkelstiene. Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet har ansvaret for markedsføring av sunn mat som grønnsaker og fisk, men det er Barne- og likestillingsdepartementet som regulerer markedsføringen av usunn mat som brus og sjokolade. 

- Det sier seg selv at denne organiseringen er en viktig grunn til at det er vanskelig å få gjort noe med fedmeepidemien og andre livsstilbaserte sykdommer, sier Aarbakke 

For mer informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne              mob. 900 69 484