Økt arbeidsledighet i mai

Publisert 

De sesongjusterte tallene fra NAV viser at antall helt ledige har økt med 2 200 personer fra april til mai i år.

Økt arbeidsledighet i mai

Ledighetsprosenten fra mai 2012 til mai 2013 har økt fra 2,3 til 2,5. 

Ved utgangen av mai var det registrert 65 500 helt ledige arbeidssøkere. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) viste en arbeidsledighet på 3,7 prosent i mars, opp 0,1 prosentpoeng fra desember 2012. 

Pressemelding fra Arbeidsdepartementet