Undersøkelse om ytringsfrihet og varsling

Publisert 

Arbeidstakeres ytringsfrihet og praktiseringen av varslingsreglene i norsk arbeidsliv er viktige tema i arbeidslivspolitikken. Fafo gjennomfører nå en stor spørreundersøkelse om ytringsfrihet og varsling i norsk arbeidsliv.

Undersøkelse om ytringsfrihet og varsling

Undersøkelsen skjer i samarbeid med en rekke organisasjoner, blant annet Akademikerne og flere av våre medlemsorganisasjoner. Vi oppfordrer alle Akademikernes medlemmer som får henvendelsen til å svare, slik at kvaliteten på undersøkelsen blir best mulig.

Det har nå snart gått seks år siden den forrige store undersøkelsen om varsling i norsk arbeidsliv ble gjennomført. Spørsmålet er om klimaet for varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassene har endret seg i løpet av disse årene. 

Sentrale spørsmål i undersøkelsen er:

  • Hvor mange varsler og hvorfor forholder noen seg tause om kritikkverdige forhold?
  • Hvordan går det med dem som varsler og saken det varsles om?
  • Hvilken rolle har tillitsvalgte i varslersaker?
  • Hvordan håndterer lederne meldinger om kritikkverdige forhold?

Lenke til Fafos prosjektbeskrivelse.