Uenig i at flere skal unntas fra arbeidstidsvern

Publisert 

Akademikerne mener det fremstår som en dårlig ide at man skal innføre enda en gruppe uavhengige stillinger som kan unntas fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Den nye gruppen skal kalles delvis uavhengige stillinger.

Uenig i at flere skal unntas fra arbeidstidsvern

 Dette er forslaget fra flertallet i Arbeidstidsutvalgets innstilling «Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet» som ble presentert av utvalgets leder Karen Helene Ulltveit –Moe (professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo) 6. januar .

- God balanse mellom arbeid og fritid er viktig for alle. Arbeidstidsbestemmelsene må sikre alle, også de som er i særlig uavhengige stillinger, mot helsemessige belastninger. Jeg reagerer derfor med skepsis når flertallet i arbeidstidsutvalget mener det bør bli enda flere arbeidstakere som skal ha et nærmest sjablongmessig unntak fra arbeidstidsreglene. Hovedregelen må være at det er unntakene fra vernereglene som bør begrunnes i de enkelte tilfeller, ikke de grunnleggende vernereglene. Utvalgets flertall legger opp til enklere unntaksadgang for arbeidsgivere med svak begrunnelse, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.

- Enten er en stilling særlig uavhengig, eller så er den det ikke. Delvis uavhengige stillinger hører ikke hjemme noe sted. Dette forslaget vil sannsynligvis føre til at enda flere arbeidstakere kommer til å jobbe svært lange arbeidsdager over lang tid, sier Aarbakke.

Lenke til utvalgets innstilling her:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/overleverte-rapport-om-arbeidstidsreguleringer/id2469452/