Tredeling av foreldrepermisjonen viktig

Publisert 

- En del av likestillingsutfordringene i arbeidslivet kan knyttes til svangerskap, fødsels- og foreldrepermisjon. Akademikerne har derfor vært en pådriver for en tredeling av foreldrepermisjonen, med en obligatorisk del for hver av foreldrene sier Kari Sollien.

Tredeling av foreldrepermisjonen viktig

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å utvide mødre- og fedrekvoten ved 80 prosent uttak til 19 uker hver, slik at foreldrepengeperioden deles i tre like deler. Forslaget er nå på høring med frist 4. juli.

Akademikerne mener at den fleksible delen i størst mulig grad deles mellom foreldrene, og støtter tiltak som kan stimulere til dette.

Les Akademikernes høringssvar.

 

Les også