Tar ikke gjenvalg i Akademikerne

Publisert 

Knut Aarbakke har gitt beskjed til valgkomiteen om at han ikke stiller til gjenvalg som leder i Akademikerne. Det er rådsmøtet i oktober som skal velge Akademikernes leder for de neste to årene.

Tar ikke gjenvalg i Akademikerne
Knut Aarbakke

- Åtte år er lang tid i et slikt verv, og det er på tide å gi stafettpinnen videre. Selv om Akademikerne har oppnådd mye de senere årene, er det heldigvis fortsatt utfordringer å gå løs på for en ny leder. Av hensyn til prosessen med å finne en egnet etterfølger, mener jeg det er ryddig at jeg gir valgkomiteen tilbakemelding allerede nå.

Aarbakke sier han særlig har latt seg inspirere av den kraftige medlemsveksten i organisasjonen. Da han ble valgt som leder første gang i 2008 var medlemstallet på 137.000. Nå er det 194.000 medlemmer. Det er en vekst på over 40 prosent.
- Akademikerne blir 20 år neste høst og vi kommer etter all sannsynlighet til å passere 200.000 medlemmer i løpet av året. Det er en milepæl som jeg er stolt over å ha bidratt til, sier Aarbakke.

Han trekker også frem de senere års sterke satsing på forskning og utdanning som en viktig seier for organisasjonen. I dag er det tverrpolitisk enighet om at kunnskap er vår viktigste ressurs. Slik har det ikke alltid vært.

- I 2008 lanserte jeg ideen om en langtidsplan for forskning på samme måte som vi har en nasjonal transportplan vedtatt av Stortinget. Mange så rart på meg den gang. Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserte planen i 2014, mente de fleste at det var på høy tid. Det sier mye om hvor raskt synet på forskning har endret seg, sier Aarbakke.

Aarbakke tror de neste to årene blir svært viktige for Norge. Ikke minst må vi lykkes med å erstatte oljebremsen med ny aktivitet. Vi må også utvikle et mer bærekraftig samfunn og møte større migrasjonsstrømmer enn vi har vært vant med.

- Jeg tror også at digitalisering og robotisering kommer til å endre arbeidslivet radikalt. Da kan ikke lover og regler være tilpasset det gamle industrisamfunnets logikk, avslutter Aarbakke. 

 

Akademikernes medlemsutvikling 2008 - 16
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
137.250 143.848 148.189 154.313 162.490 170.387 177.949 186.753 193.536

Omtrent halvparten av Akademikernes medlemmer jobber i privat sektor, resten i det offentlige. 44 prosent av medlemmene er kvinner og 56 prosent er menn.