Stortingsmelding om utenforskap

Publisert 

Regjeringen har i dag lagt frem stortingsmeldingen "Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring".

Stortingsmelding om utenforskap

- Regjeringen tar opp en veldig viktig problemstilling. Det er i dag alt for mange som faller utenfor arbeidslivet fordi de mangler grunnleggende kvalifikasjoner, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Han peker på at vi stadig har debatter om Norge trenger flere fagarbeidere eller flere akademikere.

- Mitt svar er alltid at vi trenger flere mennesker med utdanning. Det er utenforskapet vi må unngå. Det er alvorlig når 20 – 30 prosent aldri fullfører videregående skole. Det blir det hverken fagarbeidere eller akademikere av, sier Aarbakke.

 

Les Fra utenforskap til ny sjanse på Kunnskapsdepartementet.