Regjeringen vil ha enighet om arbeidstid

Publisert 

Regjeringen varsler at de setter ned to partsammensatte arbeidsgrupper som skal vurdere endringer i arbeidstidslovgivningen. Den ene gruppen skal arbeide med problematikk knyttet til skift/turnus og den andre med såkalte særskilt uavhengige stillinger.

Regjeringen vil ha enighet om arbeidstid
Kari Sollien, leder av Akademikerne. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

- Jeg synes arbeidsministeren følger opp Arbeidstidsutvalgets innstilling på en klok måte. Det er ingen tvil om at de gode løsningene på arbeidslivsfeltet utvikles i fellesskap, og ikke gjennom ensidige beslutninger, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. Hun mener derfor at medleverordningen også burde vært avtalt, og ikke forskriftsfestes som regjeringen nå gjør.

Det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget la frem sin innstilling tidligere i år. Dette var et rent ekspertutvalg uten partsrepresentasjon, og utvalgets forslag ble møtt med kraftig kritikk fra en samlet arbeidstakerside. Arbeidsminister Anniken Hauglie sier derfor til Dagens Næringsliv i dag at «forslag partene er enige om, er lettere å få igjennom og det skaper mindre konflikt».

- Akademikerne har i høst gjennomført historiens lengste sykehusstreik for å sikre ansatte medbestemmelse i planleggingen av vakter. Denne konflikten er fortsatt uløst. Spekter og sykehusene kan lære mye av hvordan regjeringen nå velger å gripe an en slik problemstilling. Det er bare gjennom samarbeid og felles løsninger vi finner frem til gode arbeidstidsordninger for fremtiden, sier Sollien.