Omstilling hovedtema på høstkonferansen

Publisert 

- Akkurat nå, i vår nåtid og fremtid, foregår noe som kan sammenlignes med mange industrielle revolusjoner på en gang, sa Marit Hermansen, da hun åpnet Akademikernes høstkonferanse i går. Omstilling sto på agendaen og innlederne inkluderte Næringsminister Monica Mæland og leder i Ap, Jonas Gahr Støre.

Omstilling hovedtema på høstkonferansen
Næringsminister Monica Mæland og leder av AP Jonas Gahr Støre i debatt på Akademikernes høstkonferanse 2016

- Kunnskap og kompetanse er den største formuen vi har både for den enkelte og samfunnet. Hvordan vi fordeler og bruker denne formuen er det viktigste tema i trepartsdialogen i vår tid. Den norske samarbeidsmodellen har vist seg å være en viktig ressurs i omstilling. Tillits- og samarbeidskulturen må videreføres og forsterkes på alle nivå, sa Hermansen til de fremmøtte.

Etter Hermansen var det en politisk seanse med næringsminister Monica Mæland, leder i Ap Jonas Gahr Støre og Venstreleder Trine Skei Grande. Næringsministeren snakket om hvordan regjeringen inspirerer til vekst og omstilling og hun nevnte tiltak som skattelette for næringslivet, at det skal bli lettere å starte egen bedrift og satsing på kunnskap, forskning og innovasjon som eksempler på regjeringens politikk. I tillegg til tiltakspakken for næringslivet som allerede er iverksatt.

Gahr Støre sa at vi nå er inne i 12 Gutenbergrevolusjoner samtidig og at politikere trenger bedre teknologirådgivere. Han mente også at globaliseringen er satt på vent på grunn av sammenbrudd i handelsforhandlinger. Støre mente også at den tillitsbaserte trepartsmodellen var viktig å opprettholde i de vanskelige tidene og han var opptatt av å investere i skills og satse på kunnskap.

Skei Grande tok opp mulighetene i det grønne skifte. Nye teknologier og nye energiformer vil skape nye, grønne arbeidsplasser. Skei Grande ønsker også et grønt skatteskifte hvor det blir dyrere og forurense og billigere å gjøre det som er positivt.

I den faglige delen av konferansen fikk publikum fire ulike perspektiver på fremtiden. Professor Tor W. Andreassen fra NHH snakket om tre goder ved delingsøkonomien. Disse er innovasjon, miljøvern og likhet. Deretter tok gründerdirektør Pål Thorvik Næss opp seks mulighetsområder som Innovasjon Norge har definert i deres rapport Drømmeløftet: bioøkonomi, ren energi, helse og velferd, havrommet, smarte samfunn og kreativ næring og Reiseliv.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Svein Oppegaard, snakket om arbeidsgiveren i det nye arbeidslivet. Til sist i denne sesjonen holdt Gunnar Stavrum et innlegg hvor han stilte spørsmålet om robotisering fører til automatisk lykke.

Sist, men ikke minst, ble Akademikerprisen delt ut til Dag Berild for hans forskning og formidling innenfor tema antibiotikaresistens. Berild holdt et flammende innlegg om viktigheten av å redusere bruken av antibiotika og bidra til å redusere den globale helsetrusselen som antibiotikaresistens representerer. Før han fikk prisen, snakket presidentene i Tannlegeforeningen og Veterinærforeningen om konsekvensene av antibiotikaresistens for dyrevelferd og tannhelse.

Berild deltok også i den påfølgende debatten med Fredrik Wang Gierløff, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og Torgeir Micaelsen fra Ap. Den nye handlingsplanen mot antibiotikaresistens var hovedtema og Berild etterlyste mer gjennomføringskraft hos politikerne.

Presentasjonene til de ulike foredragsholderne ligger som vedlegg under denne artikkelen.

Se også Akademikernes Flickr-side for flere bilder fra konferansen.

Les også