Nytt utvalg skal kartlegge fremtidens kompetansebehov

Publisert 

- Vi har et stort behov for kunnskap om hva vi trenger i fremtidens arbeidsliv og håper at utvalget skal gi oss bedre svar på det, sier leder av Akademikerne Kari Sollien.

Nytt utvalg skal kartlegge fremtidens kompetansebehov
Kari Sollien, leder av Akademikerne. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Regjeringen oppnevnte i dag et kompetansebehovsutvalg (KBU). Utvalget er et av virkemidlene i regjeringens nasjonale kompetansepolitiske strategi som er laget i samarbeid med arbeidslivets parter.

- Vi står overfor store endringer i arbeidslivet der vi er nødt til å omstille oss. Fremover er vi nødt til å bruke befolkningens kompetanse enda bedre enn i dag – og vi må også sikre at befolkningen hele tiden utvikler kompetansen sin i takt med samfunnsutviklingen. Utvalget er et viktig tiltak for å få til dette, sier Sollien.

KBU skal sammenstille og analysere kilder til kunnskap om Norges kompetansebehov, nasjonalt og regionalt. Utvalget består av forskere, analytikere og representanter for alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet og departementer.

Akademikerne er representert i utvalget ved fagsjef og samfunnsøkonom Hanne Jordell.

- Utvalget er et av de mest konkrete tiltakene i nasjonal kompetansepolitiske strategi og vi er klare til å bidra med våre analyser, sier Sollien.

Link til strategien finnes her.

Link til nettsak fra Kunnskapsdepartementet finnes her.