Nedgang i sykefraværet

Publisert 

Sesjongjuserte tall viser en svak nedgang i sykefraværet for 2. kvartal 2017. Det totale sesongjusterte sykefraværet er nå på 6,3 prosent.

Nedgang i sykefraværet

Sammenlignet med 1. kvartal 2017 var det en nedgang i det egenmeldte sykefraværet på 1,6 prosent, og det legemeldte gikk ned med 0,4 prosent.   

Sykefraværet har vært relativt stabilt de siste 5 årene.   
Målet om 20 prosent reduksjon er videreført i ny IA-avtale. Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 11,4 prosent, og målet i IA-avtalen er dermed fortsatt ikke nådd. 

Les mer om statistikken for 2. kvartal 2017 fra NAV her.