Levealderstall for ansatte i ulike typer yrker

Publisert 

I en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) presenteres nye tall for levealder for ansatte i ulike typer yrker. Både kvinner og menn i typiske akademikeryrker lever lenger enn dem i yrker uten spesielle krav til utdanning.

Levealderstall for ansatte i ulike typer yrker

Tallene viser at det for menn er relativt små endringer i forskjellene mellom ulike grupper sammenliknet med tilsvarende tall fra 1980-tallet. Det vil si at tidligere observerte forskjeller mellom ulike yrkesgrupper opprettholdes over tid. For kvinner ser det ut til at forskjellen i levealder mellom ulike yrkesgrupper har økt sammenliknet med tidligere.

Rapporten viser at menn i yrker som krever lang, høyere utdanning i gjennomsnitt lever hele 5 år lengre enn menn i yrker uten spesielle krav til utdanning. Forskjellene er noe mindre for kvinner, men også her lever kvinner i typiske akademikeryrker i gjennomsnitt 3,5 år lenger enn kvinner i yrker uten spesielle krav til utdanning.

I rapporten vises det også hva gjennomsnittlig levealder er for ulike yrkesgrupper. Tabellen under viser observert levealder for et utvalg akademikeryrker i perioden 2009-2013.

  Kvinner Menn
Sivilingeniører, planlegger mm. 86,7 82,8
Advokater, jurister, dommere 85,4 82,2

Leger, psykologer, tannleger,
farmasøyter, veterinærer

85,8 83,2

Rapporten finnes her hos Statistisk Sentralbyrå (ekstern lenke).