Knut Aarbakke gjenvalgt som leder i Akademikerne

Publisert 

Knut Aarbakke (47) er i dag gjenvalgt som leder i Akademikerne for de neste to årene. - Jeg gleder meg til å fortsette. Det er selvsagt en stor ære å få lede landets raskest voksende hovedorganisasjon.

Knut Aarbakke gjenvalgt som leder i Akademikerne
Knut Aarbakke

I tillegg til Akademikernes arbeid innen lønns- og arbeidsvilkår, ser jeg ikke minst frem til å følge opp viktige saker innenfor kunnskaps- og næringslivspolitikk.

Arbeidet med modernisering av offentlig sektor vil også stå sentralt, sier Aarbakke.

Aarbakke har sittet seks år som leder og han trekker frem langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som kom tidligere i år som kanskje den viktigste seieren i perioden.

- Jeg tok til orde for behovet for en langtidsplan i 2008, og er derfor stolt når den nå har kommet. I tillegg har ingen vært et sterkere talerør for moderniseringen av offentlig sektor enn oss. Det er viktig for å videreutvikle tjenestetilbudet til befolkningen, ser han.

Selv om Aarbakke er fornøyd med hva Akademikerne har oppnådd de siste to årene, er han samtidig utålmodig.

- Satsingen på kunnskap, utdanning og forskning er bare i startgropen og moderniseringen av offentlig sektor er fortsatt primært bare på tegnebrettet. Det er viktig for meg at regjeringen ikke får ta hvileskjær fremover. Jeg lover at jeg skal følge dette tett i min nye periode som leder for Akademikerne, sier Aarbakke.

Hege Gjessing, president i Legeforeningen, ble gjenvalgt som nestleder av Akademikerne. 

Akademikerne har nylig også valgt nye forhandlingsledere:

Akademikerne stat: Anders Kvam (nyvalg)
Kvam får forhandlingsansvaret for Akademikernes om lag 32.000 statsansatte medlemmer. Han er sivilingeniør av utdanning og er spesialrådgiver i Tekna. Kvam har tidligere jobbet i Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune, og har vært forhandlingsleder i Akademikerne kommune.

Akademikerne kommune: Jan Olav Birkenhagen (nyvalg)
Birkenhagen får forhandlingsansvaret for Akademikernes om lag 23.000 medlemmer i kommunal sektor. Han er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Oslo i 2001 og er til daglig forhandlingssjef i Samfunnsviterne. Birkenhagen var tidligere nestleder i Akademikerne kommune.

Akademikerne helse: Rune Frøyland (gjenvalg)
Frøyland får forhandlingsansvaret for Akademikernes om lag 19.000 medlemmer i helsevesenet. Han er psykolog fra Universitetet i Oslo og visepresident i Norsk psykologforening. Frøyland er ansatt i en klinisk stilling ved et døgnbehandlingssenter for barn.

For mer informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484