Kan spare 100 milliarder på bedre offentlige innkjøp

Publisert 

Offentlig sektor kan spare 100 milliarder kroner i kommende stortingsperiode på å profesjonalisere rutinene for innkjøp.

Kan spare 100 milliarder på bedre offentlige innkjøp

- Bedre og mer effektive innkjøp bør stå høyt på agendaen til den regjeringen som skal styre Norge etter høstens valg. I dag går for mye offentlig velferd til spille, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Stat og kommune kjøper varer og tjenester for 400 milliarder i året. I dag går omtrent 20 milliarder kroner til spille hvert år gjennom feil og mangler. Fordi omfanget av offentlige innkjøp øker raskt, vil også tapene øke dersom myndighetene ikke tar grep. I løpet av kommende stortingsperiode vil offentlig sektor kaste bort 100 milliarder kroner hvis man fortsetter med uendret praksis. Det kommer frem i en rapport som Menon har utarbeidet for Akademikerne, og som publiseres i dag. 

- Bedre innkjøpsrutiner i offentlig sektor gjør at vi kan få den samme velferden som i dag, men til et lavere beløp. Men vi kan også velge å bruke like mye penger og heller få bedre kvalitet eller flere velferdsgoder. Uansett hva vi velger, er det en vinn-vinn situasjon, både for brukerne av offentlige tjenester og skattebetalerne, sier Aarbakke. 

Menon-rapporten viser at den viktigste årsaken til at offentlige innkjøp går galt, ligger i mangelen på kompetanse i innkjøpsfunksjonen. Dermed sitter man ofte igjen med innkjøp som ikke svarer til forventningene eller som har feil og mangler. 

- Stat og kommune har i dag mer enn 1.000 ulike innkjøpsenheter. Det sier seg selv at det er mye å hente på å samle og koordinere disse bedre. På den måten skaper vi sterkere og bedre fagmiljøer noe som vil gi betydelige innsparinger, sier Aarbakke. 

Rapporten slår fast at stat og kommune fokuserer lite på innovasjon i sine innkjøp. Dermed kjøpes ofte gårsdagens løsninger for morgendagens behov. 

- Akademikerne er opptatt av å styrke offentlige innkjøp for at vi skal få flere og bedre velferdstjenester, ikke for at vi skal spare penger, sier Aarbakke.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mob. 900 69 484

Les også