Innstilling fra valgkomiteen i Akademikerne

Publisert 

Akademikernes valgkomite har lagt frem sin innstilling til nytt styre og ny leder i Akademikerne. Valget finner sted på Akademikernes rådsmøte torsdag 27. oktober.

Innstilling fra valgkomiteen i Akademikerne

Valgkomiteens flertall innstiller Kari Sollien, Den norske legeforening, til leder.

Valgkomiteens mindretall innstiller Curt A. Lier, Juristforbundet, til leder.

Innstillingen til resten av styret er enstemmig.

Valgkomiteens innstilling med begrunnelse vil bli lagt fram i Rådsmøtet torsdag 27. oktober på Ingeniørenes Hus, i tråd med vanlig organisasjonspraksis. Det gjelder også for mindretallets forslag til leder.

Valgkomiteen vurderer det som positivt at det er flere foreslåtte kandidater enn plasser i styret. Det gjelder på alle posisjoner; ledervervet, nestledervervet og de alminnelige styreplassene. Det gir konkurranse om vervene, og er også et utrykk for engasjement for Akademikerne fra medlemsforeningene.

Valgkomiteen har bestått av:

  • Geir Riise, Den norske legeforening (leder)

  • Tom Bolstad, Econa (sekretær)

  • Merete Skaug, Naturviterne

  • Ivar Horneland Kristensen, Tekna

For spørsmål, ta kontakt med valgkomiteens leder Geir Riise, mobil 911 05 817.