Akademikernes medlemstall øker

Publisert 

– Jeg tror på at det i møtet med et stadig tøffere arbeidsliv lønner seg å stå sammen, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Akademikernes medlemstall øker

Akademikernes medlemstall økte i fjor med 6 000, og har nå 199 174 medlemmer. Dette tilsvarer en vekst på tre prosent.

- Alt det vi kjemper for av muligheter og rettigheter, er helt avhengig av at et flertall i Norge velger å være medlem i en fagforening. De siste årene har tallet på organiserte gått ned i en tid der det er viktig at organisasjonsgraden går opp. Jeg skal gjøre det jeg kan for å snu denne utviklingen, sier Sollien.

Akademikerne vil i årene fremover arbeide for at flere vil organisere seg og sørge for gode inntekts- og arbeidsvilkår for alle. Det skal lønne seg å være organisert. Akademikerne vil jobbe for best mulig å kunne ivareta våre medlemmers interesser, både faglig og økonomisk.

Omtrent halvparten av Akademikernes yrkesaktive medlemmer jobber i privat sektor. 44 prosent av medlemmene er kvinner og 56 prosent menn.

- En stor del av Akademikernes medlemmer er studentmedlemmer. Det er viktig at de unge ser verdien av å organisere seg, ikke minst nå når de økonomiske konjunkturene er mer usikre, sier Kari Sollien.

Medlemsutvikling siste 10 år:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
137 250 143 848 148 189 154 313 162 490 170 387 177 949 186 753 193 536 199 174

 Medlemmer fordelt på sektor:

  2016 2017
Privat  61 899  60 463
Stat*  34 292  34 954
Studenter  30 849  31 669
Kommune*  23 859  25 208
Helse  19 912  20 449
Næringsdrivende  15 082  15 365
Pensjonister  12 225  12 919
Øvrige  10 412  10 611
Totalt 193 536 199 174

 *inkl. samarbeidende foreninger.

Akademikerne har om lag 35 000 medlemmer i det statlige tariffområdet, og er dermed den neste største hovedorganisasjonen i det tariffområdet. Veksttakten har de senere årene vært bortimot like stor som de tre andre sammenslutningene til sammen.

Se oversikt over Akademikernes medlemsforeninger, lenke.

På Akademikernes nettsider kan du også finne ut hvilken medlemsforening som passer din utdanning. For personer med enkelte utdanninger kan det være mer enn en forening som er aktuell.

Les mer og søk her.