Akademikerne oppfordrer til ikke å bruke streikerammede hoteller og restauranter

Publisert 

Akademikerne oppfordrer alle sine medlemmer til ikke å benytte hoteller og restauranter som er i konflikt.

Akademikerne oppfordrer til ikke å bruke streikerammede hoteller og restauranter

7.050 av Fellesforbundets medlemmer i til sammen 663 bedrifter er nå i streik for lokal forhandlingsrett.

Fra fredag 13. mai vil Fellesforbundet ta ut ytterligere 269 medlemmer i streik.

Akademikerne oppfordrer alle sine medlemmer om å avlyse planlagte arrangementer på konfliktrammede hoteller fra neste uke.

Akademikerne vil selv avlyse og utsette våre interne arrangementer på streikerammede virksomheter fra neste uke.