-Mastersyken avblåst

Publisert 

En ny rapport fra Menon viser en tydelig positiv sammenheng mellom vekst i norske næringers bruk av akademikere og vekst i produktivitet og konkurranseevne. –Jeg håper vi nå kan legge debatten om mastersyke død en gang for alle sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

-Mastersyken avblåst

Menon har studert produktivitetsveksten i 35 norske næringer over perioden 2008 til 2013 for å undersøke hvordan høyere utdanning påvirker produktiviteten i samfunnet. Det er få studier som vurderer sammenhenger mellom andel av befolkningen med lang universitets- og høyskoleutdanning på den ene siden, og produktivitet og vekst på den andre. Dette gjør rapporten relativt unik i internasjonal sammenheng. 

-Rapporten viser tydelig at akademikere bidrar til økt produktivitetsvekst i norske næringer og jeg mener at vi nå kan avblåse debatten om mastersyken. Høyere utdanning er utvilsomt viktig for verdiskapningen og for veksten i norske næringer, sier Knut Aarbakke i Akademikerne.

Det er troen på en tett sammenheng mellom utdanningsnivå og økonomisk vekst som ligger til grunn for EUs, Kinas og USAs strategiske satsinger på utdanningssektoren. I Norge er den nye regjeringens satsning på høyere utdanning også en refleksjon av dette perspektivet. I tillegg ser man at Akademikernes andel av totalt antall sysselsatte i Norge har økt fra litt over 5 prosent i 1996 til over 10 prosent i 2013.

-Vi opplever at flere og flere næringer ser behovet for akademisk arbeidskraft. 45 prosent av akademikerne jobber i konkurranseutsatt sektor, og det er denne sektoren analysen av produktivitet og konkurranseevne fokuserer på. Her ser vi at veksten i akademikere går hånd i hånd med veksten i produktivitet, avslutter Aarbakke.

Næringene med vekst i akademikerandelen har fått bedre konkurranseevne ved at de har hevet kvaliteten på produktene og tjenestene de produserer eller at de har vridd seg mot mer betalingsvillige kundesegmenter.

-Flere høyere utdannede i norske bedrifter vil heve kompetansen og dermed styrke konkurranseevnen. Mastersyken er en myte uten rot i virkeligheten, avslutter Aarbakke.

Les mer om dette i Aftenposten 22.01.15 (ekstern lenke).

Les hele rapporten i lenken under denne artikkelen.

Les også