- Positivt med økt fokus på arbeid og mer lokal handlefrihet

Publisert 

- Jeg er tilfreds med at NAV skal fokusere mer på å få folk i arbeid, og med at handlefriheten til de lokale NAV-kontorene øker. Økt fokus på arbeid er viktig fordi ledigheten stiger. Mer lokal handlefrihet er viktig fordi det er store regionale forskjeller i ledigheten, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Positivt med økt fokus på arbeid og mer lokal handlefrihet
Knut Aarbakke

Akademikerne la i sitt høringssvar til Vågeng-utvalget vekt på at NAV må ha tettere kontakt med arbeidslivet, og det må fokuseres mer på å oppnå resultater enn på å gjennomføre aktiviteter.

- Jeg er glad for at regjeringen nå følger opp flere av våre høringsinnspill. Ikke minst er økt lokal handlefrihet for NAV-kontorene et viktig grep som vil gi brukerne et bedre og mer skreddersydd tilbud. Jeg håper regjeringen følger opp denne politikken, også i andre deler av statsforvaltningen. Regelverket kan bli enklere mange steder, sier Aarbakke.

Han peker på at arbeidsledigheten i Norge nå er økende. Grupper som tidligere ikke hadde noen problemer på arbeidsmarkedet, kan nå slite med å finne seg nytt arbeid. Spesielt viktig er det å unngå at langtidsledigheten biter seg fast i bestemte yrkesgrupper eller regioner.

- Det kommer til å ta tid å gjennomføre alle de tiltakene som ligger i NAV-meldingen. Derfor er det viktig å supplere arbeidsmarkedspolitikken også med andre tiltak og grep. Vi kan fortsatt få et bedre system for hvordan dagpenger kan kombineres med utdanning, og vi kan fortsatt bli flinkere til å integrere innvandrere raskere og bedre i arbeidslivet, sier Aarbakke.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mob. 900 69 484