- Fordømmer Tyrkias behandling av akademikere

Publisert 

Etter kuppforsøket i Tyrkia nektes akademikere å forlate landet, dommere avsettes, og tusenvis av lærere har fått yrkesforbud. – Dette er et alvorlig angrep på den akademiske friheten, rettsstaten og alt det vi står for som akademikere, sier Marit Hermansen, konstituert leder av Akademikerne.

- Fordømmer Tyrkias behandling av akademikere
Marit Hermansen

Både nasjonalt og internasjonalt har flere organisasjoner reagert på Tyrkias behandling av akademikere. Akademikernes søsterorganisasjon i Sverige, SACO, kaller det en heksejakt, og Juristforbundet her hjemme har reagert på Tyrkias behandling av dommere.

- Det er svært bekymringsfullt å se hvordan menneskerettighetene i Tyrkia begrenses etter kuppforsøket, og for oss som akademikere er det ekstra skremmende å lese hvordan personer med høyere utdanning blir behandlet. Den akademiske frihet og rettsstatsfunksjonene er sentrale i ethvert demokratisk samfunn, sier Hermansen.

Akademikerne er opptatt av at Tyrkia fortsetter å overholde internasjonal rett, selv om landet nå er i en unntakstilstand etter kuppforsøket.

- Demokratiet er skjørt, og angrep på rettsstat og akademia er definitivt ikke veien å gå, verken i Tyrkia eller andre land. Det er kanskje ikke så mye hver enkelt av oss kan gjøre, men som organisasjon og et internasjonalt fellesskap er vi sterke og kan legge press på tyrkiske myndigheter. Jeg forutsetter at den norske regjeringen tar tydelig stilling for menneskerettigheter og demokrati i denne saken, sier Hermansen.

I følge NRK har Tyrkias råd for høyere utdanning ikke gitt noen forklaring på hvorfor de nå ønsker at akademikere i utlandet nå skal vende tilbake.