- Et utbredt problem

Publisert 

Nærmere 1 av 5 av 2000 undersøkte norske virksomheter har konkurransebegrensende avtaler i en eller flere av arbeidskontraktene med sine ansatte - Mange av våre medlemmer har følt seg bundet på hender og føtter av konkurransebegrensende avtaler, og disse tallene viser at det er et utbredt problem på tvers av sektorer, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

- Et utbredt problem
Kari Sollien, leder av Akademikerne. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Konsulentselskapet Menon og advokatfirmaet Hjort har, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, gjennomført en nullpunktsanalyse av omfang og praksis knyttet til konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler. Dette har resultert i en ny rapport som viser at så mange som 19% av 2000 spurte virksomheter virksomheter har konkurransebegrensende avtaler i en eller flere av arbeidskontraktene med sine ansatte. 

- Tallene i rapporten viser viktigheten av at Stortinget vedtok nye lovbestemmelser i fjor. Det har vært forskjellig praksis og stor usikkerhet blant virksomheter og ansatte om hvordan man skulle forholde seg til konkurransebegrensende avtaler. Jeg vil derfor gi ros til regjeringen som med den nye reguleringen har bidratt til mer ordnede forhold i arbeidslivet, sier Sollien.

Rapporten viser at buken av konkurransebegrensede avtaler skjer på tvers av alle bransjer, blant alle arbeidstakere og i både små og store bedrifter.

- Tallenes tale er klar, og viser en utstrakt bruk av konkurransebegrensende avtaler på tvers av sektorer, og det i seg selv viser viktigheten av denne nullpunktsanalysen. Ikke bare er slike avtaler negativt for den enkeltes arbeidskarriere, men det hindrer mobilitet i arbeidsmarkedet og gjør at arbeidslivet ikke kan utnytte kompetansen i arbeidsstyrken fullt ut, sier Sollien.

Les hele rapporten hos Arbeids- og sosialdepartementet.

For mer informasjon kontakt

Kari Sollien, leder av Akademikerne Mobil: 951 10 120