- Bekymret for nye tall om varsling

Publisert 

- Hovedinntrykket er at ytringsbetingelser og vilkår for varsling i norsk arbeidsliv gir grunn til bekymring, sa Marit Hermansen, leder av Akademikerne. Hun kommenterte Fafos nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet under gårsdagens rapportlansering.

- Bekymret for nye tall om varsling
Marit Hermansen i debatt om varsling

Stadig færre arbeidstakere opplever at varsling fører til forbedringer. En av fire varslere møter negative reaksjoner fra ledelsen. Utviklingen går i feil retning. Dette skriver Anne Mette Ødegaard og Sissel Trygstad fra Fafo i en kronikk på NRK Ytring. De har skrevet rapporten om Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016, som Fafo lanserte i går. 

- Ytringsfrihet og varslingskultur i sykehus var en av vårens viktigste debatter for Legeforeningen. FAFO-rapporten tegner i stor grad opp det samme bildet som Akademikerne og Legeforeningen har frontet, av en kultur med manglende åpenhet og frykt for sanksjoner, sa Hermansen.

Det ble gjennomført en egen undersøkelse ved Oslo universitetssykehus, som er omtalt av TV2. Heller ikke her er tallene oppløftende. Foretakstillitsvalgt ved OUS, Birgit Aanderaa, bekrefter til TV2 at hun kjenner seg igjen i funnene og opplever at mange ikke tør å varsle. Les hele denne saken her.

Akademikerne gav i går også sin uttalelse til høringen om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. De nye tallene fra Fafo viser at behovet for et tydelig lovverk på området er sterkt tilstede. Hele høringssvaret kan leses her.