Program: Verdien av kunnskap - Akademikernes høstkonferanse 2018

Publisert 

Norge skal leve av kunnskap, men er samspillet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet godt nok? Hvordan kan næringsliv, myndigheter og akademia virke sammen for å lykkes i omstillingen av Norge? Akademikernes høstkonferanse 2018 tematiserer betydning av kunnskap for innovasjon, verdiskaping og omstilling i samfunnet. Programmet er klart, og påmeldingen er åpnet.

Tid: 24. oktober kl 0800 til kl 1145

Sted: Grand hotell i Oslo

Påmelding

Møteleder: Cathrine Sandnes

Program

08.00  Registrering / mingling og enkel servering
08.30 Velkommen
Kari Sollien, leder i Akademikerne
08.35 Verdien av kunnskap for norsk næringsliv
Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
08.50 Kunnskap og nyskaping
  Politisk kommentator og satiriker Eirik Bergesen kåserer
  Politikk og forskning som grunnlag for verdiskaping
Kristin Misund, forskningsdirektør i Borregaard
 

Universitetenes rolle for verdiskaping
Kristin Vinje, visedekan ved MN-fakultetet, Universitetet i Oslo 


09.35

 
Pause
09.50

Innovasjon og omstilling i praksis

  Når regelverket står i veien for innovasjon
Karl Munthe Kaas, gründer og administrerende direktør i Kolonial.no
  Hvordan helsenæring kan bli et nytt eksporteventyr
Kari J Kværner, professor dr. med og Senterdirektør C3 - Centre for Connected Care ved Oslo universitetssykehus
  Innovativ organisasjonskultur
Bernt Reitan Jensen, administrerende direktør i Ruter 
 

Sofasamtalen: En kultur for innovasjon og omstilling
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass
Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

 11.15 Utdeling av Akademikerprisen 2018
 11.45  Slutt