Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2018

Publisert 

Akademikerne har oversendt organisasjonens innspill til prioriteringer i statsbudsjettet for 2018. Det er særlig fem områder vi mener regjeringen bør prioritere.

Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2018
  • Forbedre rettighetene for selvstendig næringsdrivende, særlig mulighetene for skattebegunstiget pensjonssparing.
  • Investeringer i utdanning og forskning.
  • Investeringer i helse, særlig forebyggende helse og investeringer i bygningsmasse og IKT.
  • Satsing på IKT i hele utdanningsløpet.
  • Utforming av skattesystemet slik at det bidrar til en bedre ressursbruk, f.eks. gjennom miljøavgifter.

Innledningsvis vil for øvrig vi påpeke at praksisen med «effektiviseringskutt» må avvikles. Det er ikke formålstjenlig at alle offentlige virksomheter skal stå overfor samme kuttprosent. Effektiviseringskutt rammer alle virksomheter likt og tar ikke høyde for forskjellige utfordringer. Etter vår syn bør myndighetene prioritere tydeligere.

Les alle innspillene i brevet under.

Les også