Akademikerne om statsbudsjettet 2017: - Omstillingen av Norge må gå raskere

Publisert 

- Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at Norge er inne i en krevende omstilling. Inntektene fra oljen synker og ledigheten er høyere enn vi liker. Denne utfordringen hadde jeg håpet at regjeringen hadde angrepet enda mer offensivt, med målrettet satsing på områder med vekstpotensial, sier Marit Hermansen, leder i Akademikerne.

Akademikerne om statsbudsjettet 2017: - Omstillingen av Norge må gå raskere
Marit Hermansen, leder i Akademikerne

Akademikerne gir regjeringen skryt for at langtidsplanen for forskning følges opp med realvekst i 2017-budsjettet. Budsjettet for høyere utdanning er også sterkt.

- Denne regjeringen kommer til å bli husket for en kraftfull satsing på kunnskap og forskning. Det er veldig bra at forskning nå har fått forutsigbare langtidsplaner på samme måte som transportsektoren, og at Skattefunnordningen styrkes og utdanning prioriteres, sier Hermansen.

Etterlyser satsing på selvstendig næringsdrivende
Akademikerne har lenge etterlyst en sterkere satsing på gründere og selvstendig nærings-drivende for å øke verdiskapingen fra fastlands-Norge. Svært mange av de nye fremtids-jobbene kommer ikke til å være basert på det gamle industrisamfunnets logikk.

- Vi vet at et manglende sosialt sikkerhetsnett er den viktigste årsaken til at folk velger fast ansettelse fremfor å satse på egen virksomhet. Norge trenger at flere tar sjansen på å starte for seg selv. Da kan ikke sykepenge-, dagpenge- og pensjonsmulighetene være så dårlige som de er i dag. Jeg er skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å styrke dette sikkerhetsnettet. Det er for defensivt å peke på at det skal komme en utredning, sier Hermansen.

Mer modernisering av offentlig sektor
Akademikerne støtter regjeringen i at modernisering av offentlig sektor er en av Norges tre store utfordringer og har engasjert seg aktivt i å bl.a. modernisere arbeidsgiverpolitikken i staten.

- Vi har vært en viktig medspiller i moderniseringsprosessen i regjeringens første tre år. Forutsetningen for at vi fortsatt skal være dette er at den norske modellen med et tett samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, videreføres. Det kommer ikke til å være mulig å fornye offentlig sektor uten at den grunnleggende tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er på plass på alle nivåer, sier Hermansen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Marit Hermansen, leder i Akademikerne mob. 916 41 239
Kenneth Karlsen, kommunikasjonsrådgiver mob. 976 93 557

Les også