Revidert budsjett 2016: Første skritt mot 11 måneders studiefinansiering

Publisert 

Regjeringen varsler at de nå starter arbeidet med å trappe opp studie-finansieringen fra 10 til 11 måneder. Den første uken innføres våren 2017 og planen er at innfasingen skal gjennomføres over fire år. - Det er gledelig at regjeringen nå gjør det lettere å være heltidsstudent, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Revidert budsjett 2016:  Første skritt mot 11 måneders studiefinansiering
Knut Aarbakke

- Jeg ser at regjeringen er opptatt av å dempe den negative effekten som oljeprisfallet har hatt på sysselsettingen, særlig på Sørlandet og Vestlandet. Det er viktig og riktig at det nås tas grep, også på tiltakssiden. Jeg forventer at regjeringen er forberedt på å styrke innsatsen ytterligere når budsjettet for 2017 legges frem i oktober, sier Aarbakke.

Akademikerne er tilfreds med at regjeringen øker bevilgningene til asyl- og integreringstiltak og at myndighetene vil prioritere rask behandlingstid på søknader. Kunnskapsdepartementet er bl.a. tilført midler til utvikling av kompletterende utdanning for flyktninger og andre grupper med ferdig utenlandsk utdanning og/eller arbeidserfaring for å oppnå formell kompetanse som lærer og sykepleier.

- Vi vet at det er svært viktig å få aktivisert asylsøkerne tidlig for å forberede dem på et fremtidig arbeidsliv. Samtidig må myndighetene raskt gjennomføre kompetansekartlegginger slik at vi vet hvilke kvalifikasjoner den enkelte har og hvor det er behov for å sette inn kompetansehevende tiltak. Jeg er glad for at regjeringen nå følger opp dette, sier Aarbakke

For ytterligere informasjon, kontakt:

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484