Akademikerne tilfreds med budsjettforliket

Publisert 

- Jeg er glad for at regjeringspartiene kom til enighet med KrF og Venstre om en budsjettavtale, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.

Akademikerne tilfreds med budsjettforliket
Knut Aarbakke

- Regjeringen la allerede i oktober frem et rekordsterkt budsjett for forskning. Med tanke på at Norge befinner seg i en utfordrende situasjon med oljebrems og stor flyktningetilstrømming, skjønner jeg at dette har vært en krevende forhandlingsprosess. Partene skal ha ære for å ha kommet til enighet, sier Knut Aarbakke.

Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med et konkret opplegg for å innføre 11 måneders studiestøtte med start i 2017 og opptrapping mot 2020, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2016. Det er viktig å styrke studiefinansieringen i årene som kommer fordi denne har blitt gradvis dårligere mer eller mindre hvert år siden årtusenskiftet, sier Aarbakke.