- Mange gode forslag i Venstres alternative statsbudsjett

Publisert 

- Bedre rammevilkår for selvstendig næringsdrivende innenfor pensjon og sykelønn samt styrkingen av Skattefunnordningen og 11 måneders studiestøtte er noe vi ønsker velkommen, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

- Mange gode forslag i Venstres alternative statsbudsjett
Knut Aarbakke

Venstre la i dag frem sitt alternative statsbudsjett og flere av Akademikernes viktigste saker er prioritert. Blant annet minstefradrag for næringsdrivende tilsvarende arbeidstakere, bedre rammevilkår for pensjonssparing for enkeltpersonforetak, samt en styrking av sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende er noe som Akademikerne har vært en pådriver for over lang tid. 

- Vi ønsker oss flere gründere i Norge. Da må vi også gi dem de nødvendige rettighetene og behandle dem som en naturlig del av arbeidslivet. Venstres budsjett er et stort steg i riktig retning, sier Aarbakke.

Venstre ønsker også å øke studiestøtten fra ti til elleve måneder i tillegg til å styrke Skattefunnordningen. Det siste foreslås også av KrF i deres alternative budsjett.

- Akademikerne har lenge etterlyst en mer realistisk timesats for Skattefunnordningen. At dette nå tas tak av begge av regjeringens samarbeidspartier er en gledelig nyhet. 11 måneders studiestøtte har vi etterlyst i flere år og støtter dette forslaget helhjertet, sier Aarbakke.

For mer informasjon kontakt leder Knut Aarbakke, mobil 900 69 484.

 

Les også