Venstre om!

Publisert 

Jeg har gitt regjeringen velfortjent skryt for en tydelig satsing på forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2015. Nå fortjener Venstres alternative budsjett tilsvarende ros for en like tydelig satsing på selvstendig næringsdrivende og gründere.

Venstre om!
Knut Aarbakke

Debattinnlegg i DN 21/11 av Knut Aarbakke:

Jeg har gitt regjeringen velfortjent skryt for en tydelig satsing på forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2015. Nå fortjener Venstres alternative budsjett tilsvarende ros for en like tydelig satsing på selvstendig næringsdrivende og gründere.

Vi vet at dårligere sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende enn for arbeidstakere har vært den viktigste årsaken til at mange med gode ideer vegrer seg for å forlate en trygg tilværelse som ansatt. Ikke minst gjelder dette for kvinner, som starter egen virksomhet langt sjeldnere enn menn.

Derfor er det svært gledelig at Venstre nå vil styrke rettighetene til de selvstendige. Satsingen omfatter bl.a. økt rett til omsorgspenger ved barns sykdom og økte muligheter for pensjonsinnskudd. Syke barn har ikke mindre behov for å ha mor eller far hjemme bare fordi en av dem er selvstendig næringsdrivende. Det er heller ingen grunn til at selvstendige skal få lov til å spare mindre til egen pensjon enn andre grupper.

Jeg oppfordrer derfor regjeringen til å gjøre budsjettet bedre ved å imøtekomme Venstres gode forslag. Bedre sosiale rettigheter vil få flere til å starte egen virksomhet. Det trenger vi i en tid der oljeinvesteringene er på vei nedover.